Kultura

Prężnie działa Węgrowski Ośrodek Kultury, który nie ogranicza się jedynie do stałych zajęć w sekcjach artystycznych. Jego wizytówką są liczne imprezy kulturalne, promujące Węgrów nie tylko w regionie, ale również na arenie międzynarodowej. Płaszczyzna działalności WOK dotyczy terenów historycznego Podlasia, gdzie tradycje i obrzędowość ludowa tworzyły i wciąż stanowią ważny element regionalnej kultury. Dlatego też Ośrodek Kultury wspiera lokalnych twórców ludowych aby owe dziedzictwo kulturowe regionu nie pozostało zapomniane. Propagowanie ludowych tradycji i kultury odbywa się już tradycyjnie na corocznych konkursach, kiermaszach, wystawach, warsztatach artystycznych itp. Kultywowanie regionalnych tradycji, charakterystycznych dla ziemi węgrowskiej, takich jak: wycinanka z opłatka, tkactwo dwuosnowowe jest wciąż możliwe dzięki zgromadzeniu wokół Ośrodka Kultury licznych twórców ludowych. W większości przedsięwzięcia WOK mają charakter lokalny, jednakże Ośrodek podejmuje się również organizacji projektów na szczeblu regionalnym (Mazowieckie Święto Chleba), ogólnopolskim (2000 r. - ogólnopolska edycja wręczenia twórcom ludowym nagród im. Oskara Kolberga oraz Ogólnopolski Zlot Szkół Noszących Imię Władysława Stanisława Reymonta), a także międzynarodowym (Festiwal Obrzędów Weselnych oraz „Europejskie Spotkania Chóralne”).

Nie sposób jednak pominąć Towarzystwa Miłośników Ziemi Węgrowskiej prowadzącego znakomitą działalność wydawniczą. To dzięki tej organizacji ukazały się m.in. dwa obszerne tomy Węgrów – dzieje miasta i okolic pod redakcją nieżyjącego już prof. Arkadiusz Kołodziejczyka, Tadeusza Swata i Mariusza Szczupaka, Szkice z dziejów Węgrowa i powiatu węgrowskiego w czasach napoleońskich Artura Rogalskiego, broszurowe, ale cenne wydawnictwa Kolekcja portretu sarmackiego w zakrystii bazyliki mniejszej w Węgrowie i Szkoci w Węgrowie (obie autorstwa Romana Postka) oraz Polskie Termopile. Bitwa węgrowska w poezji i tradycji narodowej.

Istotnym jest też fakt, iż w upowszechnianiu wiedzy o regionie zaangażowane są także władze samorządowe obu miast. Sokołów Podlaski zafundował sobie świetną, blisko tysiącstronicową monografię Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic (red. Grzegorz Ryżewski) powstałą w Krajowym Ośrodku badań i Dokumentacji Zabytków w Białymstoku, a Węgrów nakłonił wybitnego historyka sztuki i admiratora miasta – prof. Mariusza Karpińskiego, do usystematyzowania swych prowadzonych blisko pięćdziesiąt lat prac dotyczących zabytków Węgrowa. Tak powstał pięknie wolumin Cuda Węgrowa.

Równie istotną kwestią jest aktywność muzyczna regionu. Odnajdujemy tu zarówno folklorystyczne zespoły pieśni i tańca, zespoły ludowe jak i ciekawie zapowiadające się formacje rockowe. Pozostając przy tym drugim aspekcie wspomnijmy liczne koncerty odbywające się w Sokołowie, które zaświadczają o wciąż żywotnej scenie punk rockowej, z jednej i blues-rockowej z drugiej strony. Niemniej zespołem który warto by wskazać konkretniej są „Kwiaty Rocka” z Grębkowa. Jeszcze do niedawna tworzony był przez młodych uczniów miejscowej szkoły, dziś ma na swoim koncie spore osiągnięcia: wywiad w radiu RMF FM, II miejsce w konkursie młodych talentów Fabryki Zespołów, II miejsce w międzynarodowym festiwalu rockowym „Bart-Rock 2008” - Bartoszyce 2008, wyróżnienie na „Przeglądzie Kapel” – Olsztyn 2009, koncert w klubie „Stodoła”, nagroda publiczności na Pruszkowskim Rock Piknik 2011. Zespół miał szanse zaprezentować się także telewidzom programu TVP 2 występując w programie ,,Kawa Czy Herbata”, grał też koncerty z takimi tuzami polskiej sceny jak: Dżem, IRA, Perfect, Czerwone Gitary, Robert Janowski, Szymon Wydra & Carpe Diem czy Patrycja Markowska.

Nie zapominajmy jednakże i o scenie folklorystycznej. Tu zaprezentujmy kapelę ludową „Sterdyniacy” działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni. Wyróżnia ją spośród innych podobnych zespołów profesjonalizm i doskonałe zgranie muzyków. Na nagranej niedawno płycie możemy usłyszeć tradycyjne melodie zagrane na instrumentarium tworzonym przez akordeon, saksofon altowy, skrzypce i perkusję. „Sterdyniacy” niejednokrotnie byli doceniani na tematycznych przeglądach, ale o ich randze najlepiej świadczy ilość granych koncertów.Opracował A. Ziontek