SZUKAJ

PATRONAT MEDIALNY
WYDAWCA:

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i artykułów zabronione.

Bibliografia

Bibliografia:


Wydawnictwa zwarte:

 

Aleksandra Ogińska i Siedlce w trzech pamiętnikach z XIX w. wstęp i oprac. Rafał Dmowski i Artur Ziontek. Siedlce 2007.

Baliński Michał, Lipiński Tymoteusz: Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym. Tom II, cz. 2. Warszawa 1845.

Barbasiewicz Maria: Tradycje Mazowsza – powiat sokołowski. Przewodnik subiektywny. Warszawa 2008.

Barbasiewicz Maria: Tradycje Mazowsza – powiat węgrowski. Przewodnik subiektywny. Warszawa 2005.

Borowski Eugeniusz ks.: Sanktuarium Matki Bożej w Miedznej. Drohiczyn 1996.

Bosiacka Anna: Religijność na Podlasiu w świetle ksiąg cudów z XVI-XVIII wieku. Warszawa 2007.

Bugaj Roman: Nauki tajemne w dawnej Polsce - mistrz Twardowski. Wrocław 1986.

Daniluk Krzysztof: Mordy. Dzieje miasta i okolic. Mordy 2007.

Firewicz Andrzej: Sadowne i okolice wczoraj i dziś. Wyd. 2. Warszawa 2004.

Florysiak Zbigniew: Korczew lat okupacji niemieckiej. Okruchy wspomnień. Wstęp Rafał Dmowski. Siedlce 2009.

Gloger Zygmunt: Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w danej Polsce.

Gloger Zygmunt: Dolinami rzek. Opis podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu, Biebrzy. Warszawa 1903.

Gmina Sterdyń od czasów najdawniejszych. Sterdyń 2012.

Górski Józef: Na przełomie dziejów. Wstęp i oprac. Artur Ziontek. Siedlce 2006.

Grodzka Danuta, Kozaczyńska Beta, Ostas Cezary: Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w powiecie węgrowskim. Przewodnik. Węgrów 2004.

Herz Lechosław: Wędrówki mazowieckie. Cz. 1. Pruszków 2011.

Jabłonowski Aleksander: Źródła dziejowe. T. XVII, cz. 2: Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym. T. VI, cz. 2: Podlasie. Warszawa 1909

Jakubik Jan ks.: Ceranów Dawniej i dziś. Wstęp i oprac. Artur Ziontek; posłowie Arkadiusz Kołodziejczyk. Siedlce 2005.

Jarosiński Adam: Szkice z nadbużańskiego Podlasia. Wstęp i oprac. Artur Ziontek. Siedlce 2008.

Jaroszewski Tadeusz S., Baraniewski Waldemar: Pałace i dwory w okolicach Warszawy. Warszawa 1992.

Karpowicz Mariusz: Cuda Węgrowa. Węgrów 2009.

Kołodziejczyk Arkadiusz: Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej. Korytnica 2007.

Kołodziejczyk Arkadiusz: Liw 1831. Pruszków 1998.

Komorowski Andrzej: Miasta przydrożne. Kraków 2011.

Kopówka Edward, ks. Rytel-Andrianik Paweł: Dam im imię na wieki (Iz 56,5). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów. Oksford-Treblinka 2011.

Kopówka Edward: Treblinka – nigdy więcej. Siedlce 2002.

Koprukowniak Albin: Ziemiaństwo Lubelszczyzny i Podlasia w XIX i XX wieku. Wybór prac z lat 1974-2005 wydany na jubileusz 75-lecia urodzin Autora. Przedmowa Joanna Kowalik, Dariusz Magier. Radzyń Podlaski-Lublin 2005.

Kosieradzki Dariusz: Tropami tajemnic ziemi sokołowskiei. http://www.zsokolowa.com

Kosów Lacki. Studia i materiały z dziejów miejscowości. Red. Artur Ziontek przy współpracy Moniki Samuel. Siedlce 2011.

Kozaczyńska Beata, Miłkowska Katarzyna, Ostas Cezary, Starczewska Dorota: Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w powiecie sokołowskim. Przewodnik. Węgrów 2004. Sygn. 3940.

Krawczak Tadeusz: W szlacheckim zaścianku. Warszawa-Siedlce, b.r.w., 2003.

Kultura na przestrzeni 60 lat w Gminie Sterdyń. Red. Marianna Kobylińska. Sterdyń 2007.

Kur Martyna Anna: Populacja pełnika europejskiego Trollius europaeus L. w rezerwacie Biele. Siedlce 2009 (praca magisterska; promotor: prof. Marek T. Ciosek; Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach).

Kurc Michał: Fotografika i nie tylko. http://fotografika.i-csa.com

Kwiatkowski Marek: Sucha. Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego. Warszawa 2005.

Kwiatkowski Marek: Zwierzenia (w rozmowie z Lidią Nowicką). Warszawa 2001.

Lewczuk Justyna: Dama polskiego romansu. Rekonstrukcja biografii Heleny Mniszek w świetle jej utworów. Zembrów 2003.

Libicki Piotr, Libicki Marcin: Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu. Warszawa 2009.

Łoś Piotr Szymon: Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku. Warszawa 2005.

Łoś Piotr Szymon: Podlaski dwór rodziny Moniuszków w Sabniach. Atmosfera, fakty, literatura. Mps referatu wygłoszonego na konferencji Dwór Podlaski. Tradycja, tożsamość, przyszłość, Siedlce 15 VI 2012.

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza. Otwock 2010.

Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956. Powiat Sokołów Podlaski. Warszawa 2006.

Martyrologia Unitów Podlaskich w świetle najnowszych badań naukowych. Red. Jerzy Skowronek i Urszula Głowacka-Maksymiuk. Siedlce 1996.

Mielniczek Jan: O tajemniczym lustrze Mistrza Twardowskiego i Żółtej Damie. Legendy Węgrowa i okolic. Ilustracje Roman Postek. Węgrów 2012.

Mordy. Znaki czasu. [Red. Justyna Anna Kopeć-Stępnik]. Mordy 2009.

Niewiarowska-Bogucka Krystyna: Mecenat rodziny Ossolińskich w XVIII i XIX wieku na Podlasiu. Warszawa 2004.

Ochotnicze Straże Pożarne Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza – dzieje i teraźniejszość. Red. Rafał Dmowski, Arkadiusz Kołodziejczyk, Zbigniew Todorski. Warszawa-Siedlce 2007.

Odziemczyk Jacek: Śladami ludobójstwa. Katyń, Charków, Twer – powiat Sokołów Podlaski 1940-2011. Sokołów Podlaski 2011.

Odziemczyk Jacek: Śladami zbrodni Sokołów Podlaski-Wyrąb 1946. Sokołów Podlaski 2010.

Ostrowska Renata: Mój dom. Korczew 2001.

Paluszkiewicz Felicjan: W cieniu Hermesa. Bohaterzy Podlasia. Londyn 1987.

Pawluk Bożena: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim 1923-2003. Sokołów Podlaski 2003.

„Pieśń ujdzie cało...” Historia i legendy Ziemi Sokołowskiej. Red. Wanda Kwiek. Sokołów Podlaski 2008.

Pietrzak Marian: Dwory, folwarki, pałace Zachodniego Podlasia. Wyd. 2. Sokołów Podlaski 1998.

Pietrzak Marian: Kościoły i cmentarze Ziemi Sokołowskiej oraz duchy i sny. Sokołów Podlaski [2002].

Pietrzak Marian: Sokołów podlaski dawniej i dziś. Sokołów Podlaski [2001].

575-lecie Sokołowa Podlaskiego. Red. Arkadiusz Kołodziejczyk i Piotr Matusak. Siedlce 2000.

Polskie Termopile. Bitwa Węgrowska w poezji i tradycji narodowej. Red. Izabela Perczyńska i Roman Postek. Węgrów 2003.

Postek Roman: Kolekcja portretu sarmackiego w zakrystii bazyliki mniejszej w Węgrowie. Węgrów 2011.

Postek Roman: Liw – miasto i zamek. Warszawa 2008.

Postek Roman: Szkoci w Węgrowie. Węgrów 2010.

Prasa podlaska w XIX-XXI wieku. Szkice i materiały. T. III. Red. Rafał Dmowski i Arkadiusz Kołodziejczyk. Siedlce 2010.

Przyroda ziemi sokołowskiej. Monografia przyrodnicza. Red. Marek Wierzba i Piotr Sikora. Sokołów Podlaski 2010.

Rogala Elżbieta: Przedstawienie „Tańca śmierci” w farze w Węgrowie na tle kultury polskiego baroku. Siedlce 2009 (praca magisterska; promotor: prof. Antoni Czyż; Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Rogalski Artur: Szkice z dziejów Węgrowa i powiatu węgrowskiego w czasach napoleońskich. Węgrów 2010.

Roguski Mirosław Z.: Społeczność szlachecka parafii korytnickiej ziemi liwskiej w świetle Taryfy Dymów z 1790 roku. Siedlce 2009.

Rzemiosło w tradycji Sokołowa. Sokołów Podlaski 2008.

Siedleckie Towarzystwo Naukowe 1993-2008. Red. Tadeusz Boruta, Dariusz Grzegorczuk, Artur Ziontek. Siedlce 2008.

Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza. Red. Arkadiusz Kołodziejczyk przy współpracy Wiesława Charczuka i Dariusza Grzegorczuka. Siedlce 2009.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski. T. II. Warszawa 1881.

Sokołowskie biografie. T. I. Red. Wanda Wierzchowiska. Sokołów Podlaski 2007.

Sokołowskie biografie. T. II: Sokołów Podlaski 2006.

Sokołowskie biografie. T. III: Z dziejów rodzin. Sokołów Podlaski 2007.

Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolicy. Red. Grzegorz Ryżewski. Białystok-Sokołów Podlaski 2006.

Szczepańczuk Zbigniew: Zabytkowe kamienie z wykuciami na terenie Diecezji siedleckiej czyli Podlaskiej. Świdnica 1990.

Szkice z dziejów powstania listopadowego – w 180. rocznicę bitwy pod Iganiami. Red. Rafał Dmowski. Siedlce 2011.

Tomaszewski Krzysztof: Takie ziarno ze mnie jest. Dziesięć edycji nagrody im. Ludomira Benedyktowicza (1987-1996). Siedlce 1996.

Tomaszewski Norbert Dariusz: Historia Ciechanowca do 1989 r. Ciechanowiec 2012.

W służbie dla Ceranowa. 500-lecie parafii Ceranów. 100-lecie śmierci Ludwika Górskiego. Red. Jolanta Bielińska i Artur Ziontek przy współpracy Rafała Dmowskiego. Siedlce 2008.

Wachowicz Barbara: Malwy na lawendach. Warszawa 1985.

Welik Grzegorz: Ziemiaństwo guberni siedleckiej 1867-1912. Siedlce 2009.

Węgrów – dzieje miasta i okolic 1441-1944. Red. Arkadiusz Kołodziejczyk, Tadeusz Swat. Węgrów 1991.

Węgrów – dzieje miasta i okolic 1944-2005. Red. Arkadiusz Kołodziejczyk, Tadeusz Swat, Mariusz Szczupak. Węgrów 2006.

Węgrów i Ziemia Liwska. Perły kultury i atrakcyjność turystyczna. Red. Wiesław Kaprowski, Franciszek Midura, Jan Wiktor Sienkiewicz. Warszawa 2009.

Z dorzecza Bugu i Liwca. Prasowe peregrynacje po powiecie węgrowskim (1810-1939). Katalog wystawy zorganizowanej z okazji 200-lecia istnienia powiatu węgrowskiego. Warszawa 2010.

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. T. 36: Województwo siedleckie. Cz. 1 i 2. Oprac. Stanisław Fiedorczuk, Ryszard Głowach, Cezary Ostas, Andrzej Szczygielski. Warszawa 1988.

Zaniewska Teresa: Hrabiowski biały dom. Gimnazjum w Sterdyni 1942-1950. Białystok 2004.

Żydzi na Podlasiu. Red. Zofia Chyra-Rolicz, Edward Kopówka i Renata Tarasiuk. Siedlce 2010.

 

Czasopisma:

 

„Ciechanowiecki Rocznik Muzealny” t. V, z. 1, 2009.

„Gazeta Łochowska” nr 79, kwiecień 2004.

„Gazeta Węgrowska” 1995, nr 8.

„Kłosy” 1871, nr 334.

„Kłosy” 1871, nr 347.

„Kolumb” 1828, t. III, nr 13.

„Korespondent Krajowy i Zagraniczny” 1793, nr 100.

„Kronika Krakowska” 1863, nr 17.

„Kurier Warszawski” 1828, nr 64.

„Nowiny”. Z Sokołowa dnia 7 VIII 1791 r. (jednodniówka)

„Prace Archiwalno-Konserwatorskie” t. III, 1982.

„Prace Archiwalno-Konserwatorskie” t. VI, 1989.

„Prace Archiwalno-Konserwatorskie” t. VIII, 1993.

„Prace Archiwalno-Konserwatorskie” t. IX, 1995.

„Rocznik Bialskopodlaski” t. VI, 1998.

„Rocznik Liwski” t. I, 2005/2006.

„Rocznik Liwski” t. IV, 2008/2009.

„Szkice Podlaskie” t. VIII, 2008.

„Tygodnik Ilustrowany” 1866, t. XIV, nr 377.

„Wieś Ilustrowana” 1910, nr 1.

„Wieści Sokołowskie” 2012, nr 33 (13 września).

„Wieści Sokołowskie” 2012, nr 35 (27 września).

„Zeszyty Korytnickie” t. I, 2009.

„Zeszyty Korytnickie” t. III, 2011.

„Zeszyty Korytnickie” t. IV, 2011.