SZUKAJ

PATRONAT MEDIALNY
WYDAWCA:

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i artykułów zabronione.
publikacja 5
Po drugiej stronie rzeki Liwiec, już na terenie historycznego Podlasia znajduje się równie atrakcyjne pod względem turystycznym miasto Węgrów. Odległość pomiędzy tymi dwoma osadami jest niewielka i zwiedzanie obu miejscowości można przeprowadzić nawet jednego dnia. Miasto Węgrów rozwinęło się z osady targowej założonej na ważnym szlaku handlowym. Jedne z pierwszy wzmianek pisanych pojawiają się w 1414 r. przy okazji fundacji kościoła i założenia tu parafii katolickiej. W 1441 r. książę mazowiecki Bolesław IV nadaje tej wsi prawa miejskie. W XVI w. miasteczko staje się ważnym ośrodkiem reformacji.
Więcej…
 
publikacja 4
Po unii lubelskiej w 1569 r. dzielnica ta stała się centralnym regionem Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W stuleciach XVI-XVIII Mazowsze składało się z trzech wielkich ziem: płockiej, rawskiej i mazowieckiej. Szczytem dominacji tego ubogiego niegdyś księstwa było przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy w 1596 r. przez króla Zygmunta III Wazę. Wróćmy jednak nad graniczną rzekę Liwiec...
Więcej…
 
publikacja 3
Po unii lubelskiej w 1569 r. dzielnica ta stała się centralnym regionem Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W stuleciach XVI-XVIII Mazowsze składało się z trzech wielkich ziem: płockiej, rawskiej i mazowieckiej. Szczytem dominacji tego ubogiego niegdyś księstwa było przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy w 1596 r. przez króla Zygmunta III Wazę. Wróćmy jednak nad graniczną rzekę Liwiec...
Więcej…
 
publikacja 2
Z kart historii wiemy, że Mazowsze początkowo stanowiące jedność z królestwem pierwszych Piastów w latach 1138-1526 zaistniało jako samodzielne księstwo. Stało się tak na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego, który podzielił kraj na dzielnice. Obszar po obu stronach środkowej Wisły przypadł Bolesławowi IV Kędzierzawemu, a po śmierci jego jedynego syna Leszka, młodszemu bratu – Kazimierzowi II Sprawiedliwemu.
Więcej…
 
publikacja 1

Stając na moście spinającym oba brzegi rzeki Liwiec i wpatrując się w leniwie toczące się wody ani nam do głowy przyjdzie, że to tu właśnie przez kilka stuleci znajdowała się Najpierw po jednej stronie Była Polska i Ruś, później zaś Litwa. Granica granicą, a ludzie ludźmi, dlatego nie była ona w stanie powstrzymać przepływu towarów,

Więcej…